به قلم آیت‌الله محمدحسین ملک‌زاده؛
کتاب «نظام مدیریت دانش و طبقه‌بندی علوم با رویکرد اسلامی» به قلم آیت‌الله محمدحسین ملک‌زاده استاد درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم و به همت انتشارات منهاج علم در 304 صفحه منتشر شد.


به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی؛ کتاب «نظام مدیریت دانش و طبقه‌بندی علوم با رویکرد اسلامی» به قلم آیت‌الله محمدحسین ملک‌زاده استاد درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم و به همت انتشارات منهاج علم در ۳۰۴ صفحه منتشر شد.
کوشش مؤلف در این اثر بر آن بوده است که ضمن بازطراحی و بازتعریف مدیریت دانش و طرح آن به‌مثابه یک نظام فراگیر نسبت به سیر کلان جریان دانش از مرحلۀ تولید تا مرحلۀ مصرف و کاربست در سه سطح ملی، منطقه‌ای و جهانی، عناوین و مسائل تازه و بنیادینی را در حوزۀ مدیریت دانش به بحث بگذارد و در این بین، به مباحث ارزشمندی در حوزۀ علم‌شناسی و فلسفۀ علم نیز بپردازد و نسبت روشنی میان داشته‌های علمی و فرهنگیِ مسلمانان با آورده‌های دانشمندان معاصر در قالب علومی مانند فلسفه علم، معرفت‌شناسی و غیره برقرار سازد؛ ضمن آنکه با نوآوری‌های عالمانه، عناوین و بحث‌های جدیدی را نیز به دستاوردهای معاصران و گذشتگان بیفزاید.
قسمت دیگری از اثر حاضر که چه‌بسا از قسمت نخست نیز مهم‌تر باشد، ارائۀ یک طبقه‌بندی بدیع برای مجموع علوم و معارف بشری، با رجوع به منابع دینی و إعمال رویکرد اسلامی است. همچنین این طبقه‌بندی جدید، نقشۀ راهی جهت تولید علوم انسانی اسلامی و سامان دادن به بخش نرم‌افزاری تمدن اسامی نیز به شمار می‌رود. البته علاوه بر ارائۀ یک طبقه‌بندی جدید از علوم با جهت‌گیری اسلامی، در این قسمت نیز همچون قسمت نخست کتاب، مباحث مفید و موشکافانه‌ای دربارۀ ابعاد گوناگون طبقه‌بندی علوم عرضه شده و میراث پیشینیان در این زمینه مورد بررسی و بازخوانی قرار گرفته است.
علاقه‌مندان جهت خرید این کتاب می‌توانند با شماره تلفن ۰۲۵۳۷۸۳۱۶۰۲ تماس حاصل فرمایند. همچنین سامانۀ پیامکی ۳۰۰۰۶۴۶۴۰۰ پاسخگوی درخواست‌های متقاضیان محترم خرید کتاب می‌باشد.