کتاب سه‌جلدی «بیانیه گام دو انقلاب و جهان اسلام» امسال در کتاب سال حوزه کتاب شایسته تحسین شناخته شد.
این کتاب برآمده از مقالات و گفتگوهای فشرده با شخصیت‌های بین‌المللی مثل تیم اندرسون، الکساندر دوگین، طلال عتریسی، محمود حیدر، ادریس هانی، محسن صالح، سعیدرضا عاملی، سیدعباس صالحی، محسن اراکی، ابراهیمی ترکمان، و محققان و اساتید دیگر در باره اقتضائات گام دوم انقلاب در جهان اسلام و دنیای معاصر است که طی یک کار تیمی و جهادی در ۸۸ روز در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و دانشگاه باقرالعلوم ع طراحی شده و  به سرانجام رسید.