آیت الله رجبی:
هرگز از جهاد تبیینی در فضای مجازی نباید غافل شد
عضو شورای عالی حوزه های علمیه،گفت: یکی از جاهایی که دشمن حضور جدی دارد، عرصه هنجارها و سبک زندگی است؛ روحانیت وظیفه دارد در این زمینه با روشنگری و جهاد تبیین به تقابل با دشمن بپردازد.


آیت الله محمود رجبی رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) پیش از ظهر امروز در همایش «جهاد تبیین، راهبردها، موانع و راهکارها» که در سالن همایش های این مؤسسه برگزار شد، گفت: طبق منطق قرآن کریم انبیای الهی برای جهاد تبیین مبعوث شده اند؛ خداوند متعال در هر زمانی که مسیر سعادت دچار چالش می شد پیامبری را به بعثت می رساند و او را برای جهاد تبیین مأمور می کرد.
وی افزود: خداوند چهار وظیفه را در قرآن کریم برای پیامبر خود ذکر می کند که سه مورد از آن ها در حوزه تبیین است.
عضو شورای عالی حوزه های علمیه، خاطرنشان کرد: تعداد بسیاری از علمای ما در راه همین جهاد تبیین به شهادت رسیده اند؛ امام خمینی (ره) نیز با جهاد تبیین توانستند معجزه قرن را به وقوع برسانند.
وی فلسفه وجودی روحانیت را جهاد تبیین دانست و گفت: این طیف به وجود آمده تا در مسیر مبانی فکری اسلامی جهاد تبیین انجام دهد؛ وجود روحانیت بدون جهاد تبیین معنا ندارد.
رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) تصریح کرد: از دیدگاه مرحوم آیت الله العظمی بروجردی علم روحانیت زمانی می تواند نافع باشد که به جامعه منتقل گردد.
وی با اشاره به طرح آموزش مبانی اندیشه اسلامی موسوم به طرح ولایت افزود: مرحوم آیت الله مصباح یزدی با راه اندازی این طرح از سال ها پیش به جهاد تبیین پرداختند.
آیت الله رجبی بیان داشت: یکی از جاهایی که دشمن حضور جدی دارد عرصه هنجارها و سبک زندگی است؛ روحانیت وظیفه دارد در این زمینه با روشنگری و جهاد تبیین به تقابل با دشمن بپردازد.
وی گفت: در عرصه سیاسی، اجتماعی و بصیرتی نیز باید روحانیت پرچمدار بصیرت افزایی باشد.
رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) اظهار کرد: روحانیت در بُعد ایجابی باید حقایق مبانی فکری، ارزش های اسلامی و وقایع و دستاوردهای انقلاب اسلامی را تبیین نمایند.
وی با تأکید بر بُعد سلبی جهاد تبیین، عنوان داشت: باید در تقابل با اندیشه ها و حربه های دشمنان اسلام نقاط ضعف آن ها را برای مردم روشن نماییم.
آیت الله رجبی گفت: باید علوم را که آموخته ایم در عرصه جهاد تبیین به کار گیریم؛ دشمنان اسلام همه توان علمی خود را به میدان آورده و دست به تشکیل ناتوی فرهنگی زده است.
وی ادامه داد: وظیفه داریم که از خون انبوه شهیدان عزیزمان که در راه حفظ ارزش های میهن اسلامی اهدا کردند دفاع کنیم.
رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) فضای مجازی را یکی از عرصه های تقابل با دشمن برشمرد و خاطرنشان کرد: این فضا که زندگی ما را احاطه کرده و جوانان و نوجوانان کشورمان را به شدت درگیر خود کرده است نباید مورد غفلت واقع شود.
وی گفت: ما در جهاد تبیین دستمان پر است؛ گنجینه فرمایشات امامین انقلاب و گنجینه آموزه های فکری آیت الله مصباح یزدی را داریم.
رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) بیان داشت: امروز وظیفه داریم وظیفه خود را که جهاد تبیین است به درستی بشناسیم و آن را با تمام توان اجرایی کنیم.